Zahájení školního roku a členská schůze SRPŠ

Všechny žáky, rodiče a příznivce školy budeme očekávat v odpoledních hodinách ve čtvrtek dne 1. září 2022 v budově školy. Nově přihlášené žáky a jejich rodiče zveme na slavnostní zahájení, které proběhne téhož dne od 17:00 hodin v koncertním sále školy a bude spojeno s výroční členskou schůzi, na kterou si vás dovoluje pozvat výbor rodičovského sdružení.

Menu