Zahájení školního roku a členská schůze SRPŠ

Všechny žáky, rodiče a příznivce školy budeme očekávat v odpoledních hodinách v pondělí dne 4. září 2023 v budově školy.

Nově přihlášené žáky a jejich rodiče zveme na slavnostní zahájení, které proběhne téhož dne od 17:00 hodin v koncertním sále školy a bude spojeno s výroční členskou schůzí, na kterou si vás dovoluje pozvat výbor rodičovského sdružení.

Menu