O škole

Něco z historie

Hudební škola byla zřízena 1. září 1953 nejprve jako pobočná třída hudební školy v Ostravě-Hrušově. Na jejím vzniku se podílela především učitelka klavíru paní Jana Vlčková, která se také stává její první ředitelkou po osamostatnění školy v září roku 1959. Pro svou těžkou nemoc však setrvává ve funkci velmi krátkou dobu. Vedení školy se ujímá pan Jiří Karásek. O rok později se však dostává do učitelského sboru ostravské konzervatoře a jeho funkci přebírá pan Antonín Skácel. To se už píše rok 1961. V té době má kolektiv školy šest členů a počet žáků se po další léta pohybuje mezi 150 až 160. Kromě zájmu o hru na housle a klavír vzrůstá počet zájemců o hru na akordeon, rozrůstá se dechové oddělení. Učitelé jsou však v této době odkázáni na budovu tehdejší Základní devítileté školy v Petřkovicích. Proto vítají ve školním roce 1969/1970 získání prostorů pro výuku v bývalém Učitelském domě v Petřkovicích. V dubnu 1976 dochází k převratné změně, neboť obec Petřkovice se vymaňuje z okresu Opava a je připojena k Ostravě. V září roku 1983 tehdejší lidová škola umění otevírá dveře nově přidělené budovy na ulici Hlučínská, kde škola sídlí dodnes. V roce 1986 nastupuje za ředitele Antonína Skácela, který odchází do důchodu, do funkce ředitelky školy paní Marie Lášová. V době, kdy škola slaví 35. výročí svého vzniku, má pedagogický kolektiv devět pracovníků.

V roce 1989/1990 navštěvuje hudební obor 183 žáků. Ve školním roce 1990/1991 přebírá školu jako ředitel LŠU v Ostravě-Petřkovicích pan Josef Pavel. Dosavadní název všech lidových škol umění se mění na základní umělecké školy. V roce 1992/1993 přibývá k dosavadnímu hudebnímu oboru také obor výtvarný, který pak začíná vystavovat svá dílka při různých slavnostních příležitostech. 1. ledna 1995 přechází škola na základě dobrých ekonomických a uměleckých výsledků do právní subjektivity.

Od roku 1998 vede školu pan Aleš Chyla a pomyslné žezlo přebírá v roce 2013 pan Pavel Dvořák. Dnes je Základní umělecká škola v Ostravě-Petřkovicích tříoborovou školou, která nabízí vzdělání v uměleckých oborech: hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém s celkovou kapacitou 235 žáků. Součástí školy jsou tři detašovaná pracoviště v Hošťálkovicích, Ludgeřovicích a Markvartovicích, kde vyučujeme v prostorách základních škol. Snažíme se o neustálé vylepšování vlastních prostor školy a s brzkým nástupem školních vzdělávacích programů bychom chtěli ještě více rozšířit naši stávající předmětovou nabídku. Výsledky pedagogické práce jsou za více jak 50 let činnosti školy velmi zřetelné, jak o tom vypovídají mnohá ocenění žáků i pedagogů. Byl by to dlouhý výčet jmen a není dost dobře možné jmenovat zde všechny mladé umělce a jejich pedagogy, kteří školou prošli.

Současnost

Základní umělecká škola v Petřkovicích působí v domě číslo sedm na ulici Hlučínské, který stojí naproti kulturnímu domu. ZUŠ je svojí polohou také centrem pro další spádové obce: Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice, Hošťálkovice, Lhotku a Koblov.

Ze všech těchto obcí a samozřejmě i ze samotných Petřkovic a Ostravy k nám docházejí žáci, aby si osvojili základy umění a prohloubili si své estetické cítění. Bohatá a různorodá činnost naší školy obohacuje společenský život nejen v místě svého působení. Naším cílem je umožnit žákům příjemný zážitek z výuky a probudit v nich samostatné tvůrčí schopnosti.

Menu