Hlavní cíle

O co se snažíme?

Naše hlavní cíle:

  • rozvíjet talent a vlastní osobnost Vašich dětí
  • respektovat individuální duševní a citový vývoj Vašich dětí
  • vytvářet prostor a podněcovat společné kolektivní muzicírování Vašich dětí
  • vytvářet pro Vaše děti estetické a podnětné prostředí
  • prezentovat na veřejnosti výsledky naší práce prostřednictvím školních akcí a uměleckých soutěží

Vaše investice do uměleckého vzdělávání je ta nejlepší investice i pro prevenci sociálně patologických jevů Vašich dětí.

Menu