Dokumenty školy

Školní řád

Ke stažení v PDF zde.

ŠVP – školní vzdělávací program

ŠVP posilují autonomii samotných škol, měly by zohledňovat konkrétní podmínky a zaměření každé školy a rozpracovávají RVP do vlastního učebního plánu a učebních osnov.

Co přinášejí školní vzdělávací programy?

  • maximální liberalizaci vzdělávacího procesu
  • specializaci a profilaci jednotlivých škol
  • zavedení nových metod učení a rozvoj klíčových kompetencí žáků

Náš školní vzdělávací program je k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Výroční zpráva o poskytování informací

Ke stažení v PDF Informace_2023

Vyhláška 71 o základním uměleckém vzdělávání

Ke stažení v PDF zde.

Výroční zpráva školy

Ke stažení v PDF zde.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Aktuality

Menu