Výtvarný obor

Cílem výtvarného oboru je u mladších i starších žáků probudit zájem o vizuální kulturu (výtvarné umění, vizuální stránky médií, estetické stránky hmotné kultury, ale i přírody samotné). Výuka probíhá v přátelském a otevřeném prostředí, které je důležité pro získání důvěry a jistoty, což je jedna ze základních podmínek tvůrčího prostředí. Artefiletika je jedno z pojetí o které se výtvarná výchova opírá a využívá její principy, které pomáhají formovat žákovu osobnost. Cílem je rozvíjet člověka citlivého, vnímavého, tvořivého. Základním kamenem artefiletiky a reflektivní dialog nad výtvarnými pracemi žáků.

Přípravné studium (od 5 let)

Cílem je rozvíjet jejich přirozenou spontaneitu a zvídavost a vytvořit základní znalosti a návyky spojené s výtvarnými aktivitami.

I. stupeň základního studia (od 7 let)

Žákům předkládáme podněty k práci tak, aby se v průběhu studia postupně seznámili se všemi oblastmi výtvarného vyjadřování a abychom podpořili jejich samostatné výtvarné myšlení a individuální výtvarný projev.

Přípravné studium II. stupně

Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, organizujeme přípravné studium ke vzdělání v základním studiu II. stupně.

II. stupeň základního studia (od 14 let)

Podpora jejich schopnosti kombinovat vlastní nápady s technickými možnostmi a schopnost samostatného řešení úkolu. Rozšíření dovedností z I. stupně.

Zaujala Vás naše vzdělávací nabídka? Poté neváhejte a přihlaste se k studiu na naší škole.

Aktuality

Menu