Přijímací řízení

Ředitel ZUŠ, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2024/ 2025.

Předpokladem k vykonání zkoušky je vyplnění elektronické přihlášky ke studiu v systému IZUŠ, (odkaz je na našich webových stránkách: www.zuspetrkovice.cz). Vytištěnou a podepsanou přihlášku přineste s sebou ke zkoušce.
Rodiče, neváhejte, počet přijímaných žáků je omezen!
Termíny přijímacích zkoušek:

Hudební obor:
21. května, 12 – 18 hodin
22. května, 12 – 18 hodin
23. května, 12 – 18 hodin
Dodatečné zkoušky 20. června, 12 – 16 hodin
Výtvarný obor:
15. května, 12 – 18 hodin
22. května, 12 – 18 hodin
29. května, 12 – 18 hodin
Dodatečné zkoušky 20. června, 12 – 16 hodin
Žáci budou přijati na základě úspěšně vykonané zkoušky a do naplnění jednotlivých oborů a kapacity školy.
V případě přijetí Vás budeme kontaktovat do 28. června 2024.

Hudební obor:
Přípravné studium:
1. Intonace – uchazeč zazpívá jednoduchou lidovou píseň v dané tónině
2. Sluch – rozliší melodii vzestupnou – sestupnou, tón vysoký- hluboký
3. Rytmus – zopakuje po učiteli pomocí ozvučných dřívek jednoduchý rytmický útvar v rozsahu 2 – 4 taktů
– sebe obslužnost
– schopnost komunikace a respektování pedagoga
Základní studium I. stupně:
1. Intonace – uchazeč zazpívá jednoduchou lidovou píseň v dané tónině, zazpívá předehraný tón nebo krátký melodický útvar (podle věku uchazeče)
2. Sluch – rozliší melodii vzestupnou – sestupnou, rozpozná melodickou chybu v zahrané jednoduché lidové písni, kterou zná
3. Rytmus – zopakuje po učiteli pomocí ozvučných dřívek daný (2/4, 3/4) rytmický útvar v rozsahu 2 – 4 taktů
Při přijímání do přípravného a základního studia II. stupně se postupuje stejně s tím, že zadaná zkušební látka bude obtížnější.
Způsob hodnocení:
1. – pohotové reakce a splnění všech požadavků
2. – 3. splnění požadavků s malými nepřesnostmi, případně s pomocí učitele
4. – nesplnění požadavků ani s pomocí učitele
Výtvarný obor:
Přípravné studium:
1. Kresba podle zadaného tématu tužkou, nebo pastelkami (postava, objekt, apod.)
2. Kresba tužkou, nebo pastelkami podle libovolného tématu
– sebe obslužnost
– schopnost komunikace a respektování pedagoga
Základní studium a přípravné studium II. stupně:
1. Kresba podle zadaného tématu tužkou, nebo pastelkami (postava, objekt, apod.)
2. Malba vodovými barvami podle zadaného tématu (postava, objekt, apod.)
3. Kresba nebo malba podle libovolného tématu
Způsob hodnocení:
1. – pohotové reakce na zadané téma, zralost výtvarného projevu, osobitý, individuální
přístup k tématu
2. – 3. – reakce na zadané téma s pomocí učitele, dostatečný výtvarný projev
4. – neschopnost reagovat na dané téma, nedostatečný výtvarný projev

Ostrava – Petřkovice 18. 4. 2024 Pavel Dvořák
ředitel školy

Aktuality

Menu