Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, se sídlem Hlučínská 7/272, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČO: 61989177 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje Základní umělecká škola, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Základní umělecká škola, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní umělecká škola, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvkovou organizací
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvkovou organizací jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní uměleckou školou, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvkovou organizací
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecké škole, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvkové organizaci
  • podat stížnost dozorovému orgánu

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školu, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvkovou organizaci:

Moore Advisory CZ s.r.o.se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8IČO: 09692142datová schránka: q4hs4wukontaktní osoba: Ing. Petr Štětkae-mail: petr.stetka@moore-czech.cztel.: 734 647 701

Menu