Sdružení rodičů

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o práci sdružení rodičů, které i v tomto školním roce velmi úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Ostrava – Petřkovice.

Výbor sdružení:

předsedkyně: Nela Tvrdá
místopředsedkyně: Zuzana Kalinová
pokladní: Alena Babiczová

Podílí se zejména na:

  • organizování veřejných akcí školy
  • zajišťování občerstvení pro účinkující žáky na žákovských koncertech a akcích školy
  • hradí náklady žáků, kteří reprezentují naši školu na soutěžích
  • přispívá na nákup dárků pro absolventy

Finanční prostředky, které sdružení rodičů získává právě od Vás, rodičů, jsou tedy použity výhradně pro Vaše děti.

Proto i tento školní rok Vás prosíme o spolupráci a o předání příspěvku 50,- Kč na dítě třídnímu učiteli Vašeho dítěte.

Děkujeme

Aktuality

Menu