Zaměstnanci školy

Pedagogové

Pavel Dvořák
Roman Kulla, DiS.
Mgr. Aleš Chyla
Mgr. Tomáš Svoboda
Eva Hejlová
Zdenka Pražáková
Mgr. art. Jan Melkus
Bc. David Jančálek, DiS.
Mgr. Aneta Silberová
Ester Hrubá
Veronika Šeneklová, DiS.
Jan Matušínský
Martina McCullough, DiS.
Mgr. Zdeněk Drholecký
Ondřej Novák
Mgr. Barbora Bortlová

Erika Štelbaská

Správní zaměstnanci

Alena Babiczová – referentka školy
Ing. Jarmila Hrušková – hlavní účetní
Lenka Ranná – školnice, uklízečka

Menu