Zaměstnanci školy

Pedagogové

Pavel Dvořák
Mgr. Lenka Rucká Ph.D.
Mgr. Aleš Chyla
Mgr. Tomáš Svoboda
Eva Hejlová
Zdenka Pražáková
Mgr. art. Jan Melkus
Bc. David Jančálek, DiS.
Mgr. Aneta Silberová
Ester Hrubá, DiS.
Veronika Šeneklová, DiS.
Jan Matušínský
Mgr. Zdeněk Drholecký
Ondřej Novák, DiS.
Mgr. Barbora Bortlová

Erika Štelbaská

Správní zaměstnanci

Alena Babiczová – referentka školy
Ing. Jarmila Hrušková – hlavní účetní
Lenka Ranná – školnice, uklízečka

Menu