Záhájení školního roku a pozvánka na členskou schůzi SRPŠ

Všechny žáky, rodiče a příznivce školy budeme očekávat v odpoledních hodinách ve středu dne 1. září 2021 v budově školy. Nově přihlášené žáky a jejich rodiče zveme na slavnostní zahájení, které proběhne téhož dne od 17:00 hodin v koncertním sále školy a bude spojeno s výroční členskou schůzi, na kterou si vás dovoluje pozvat výbor rodičovského sdružení.

Menu